ANGRY BUNNY!

The idea for a bunny sculpture was born a long time ago. The sculpture was created a few years ago and for a long time lay on a shelf in a sculpture studio. Never finished. It bothered me. It took several years for me to return to her. A plasticine, hand-made model lay forgotten and covered with dust. The bunny theme is very popular in pop culture, and I couldn't resist the temptation to create several versions of this little pet. To this day, only this one figure has survived, which has undergone various changes. I made an original sculpture from plasticine. This is a material that I like very much and that I often use for quick concept sketches. This time I used it to make a simple, sublime form of a bunny - a toy, a small pet. This little mascot is often depicted with a carrot. My pet hid his carrot from intruders in his mouth, right in his cheek, and his belligerent attitude suggests that he is ready to do anything to fight for it. You think it's worth it?

 

Angry Bunny / Blog

The idea for a bunny sculpture was born a long time ago. The sculpture was created a few years ago and for a long time lay on a shelf in a sculpture studio. Never finished. It bothered me. It took several years for me to return to her. A plasticine, hand-made model lay forgotten and covered with dust. The bunny theme is very popular in pop culture. When I joined this project, I was working on several versions at the same time. I couldn't resist the temptation to create several versions, and each of them seemed equally interesting to me in terms of design and character. At the beginning, I created a calm, scared bunny, but this form did not convince me. Then I carved a few other models, including a rabid, frustrated bunny holding a stick like a warrior. In the end, I opted for a carrot bunny. Only this one figure has survived to this day.

Idea

In my everyday creative work, I use a variety of materials, but for this concept, I decided to work in plasticine. This material is great for both quick concept sketches and more precise work on form and design. My pet was supposed to be very simple and clean in form. Therefore, there is not too much sculptural detail, but only the most important elements for building the character of the character. Of course, in the case of this sculpture, not only was the form and detail important, but the narrative in the sculpture was as well. I am referring to the use of carrots. This little hero is very often depicted in iconography with this attribute. With the carrot he eats, the carrot chasing him, or he is chasing it; or the carrot that kills him. He is always interacting with it. Sometimes he runs away like a coward, other times he chases it like a wild animal. I decided that my story of a bunny with a carrot will not be so obvious. Therefore, we do not see a carrot at first glance. When we look at the rabbit's furious eyes, we understand that he is on the verge of snapping. His obsession with carrots has pushed him to the breaking point. We see that the object of his desire is in his mouth, in his cheek. He does not swallow it, but he will not give it to anyone. It is his and his only. This kind of narrative, telling the story and the relationship between them struck me as both funny and terrifying. Therefore, my Rabid Bunny is one of a kind and unique.

Carving material

I made an original sculpture from plasticine. This is a material that I like very much and that I often use for quick concept sketches. It is great for creating various types of sculptures. This time I used it to make a simple, sublime form of a bunny - a toy, a small pet. I inserted a metal wire inside the sculpture model and attached it to the wood base. I put aluminum foil on wooden roads and covered it with plasticine. Then I formed the skeleton covered with plasticine into a bunny. The work was not created quickly. Sometimes I sat over it intensely for a long time, other times I forgot about it for a long time. Such breaks in the creative work on a concept are often very necessary. They allow you to look at the project from a distance over time. With fresh eyes it is easier to spot mistakes or shortcomings.

 

Silicone mold

The plasticine bunny model was not durable. Additionally, it easily became dusty and was difficult to clean. Therefore, I decided to cast it from resin. My sculptures are often fixed in various materials: resin, plaster, concrete, bronze, aluminum and stone. In order to be able to cast the bunny in resin, I had to first make a silicone mold. I used the simplest method and the most common condensation silicone. The silicone mold consists of two pieces and is very quick to both assemble and disassemble, which is important for the durability of the mold and production speed. When pouring silicone on the sculpture, I had to remember a few important elements. The quality of the resin casting would depend on that later. First of all, it is necessary to vent the mold in appropriate places so that at a subsequent stage, when pouring the silicone into the mold, no air bubbles will appear. Therefore, in several places of the sculpture, I attached vents; from the handles to the hips and from the tail to the base. I poured the prepared model with condensation silicone and left it for 12 hours. After this time, I cut the form open with a scalpel and took out the bunny. I always cut the silicone mold with a “zamek”, which ensures precise assembly of the mold and proper casting.

Maintenance of the silicone mold

Any mold, whether it is condensation or addition silicone, caoutchouc or rubber, requires proper maintenance. The silicone mold for a rabbit made of condensation silicone has a limited life, so I grease it with a suitable agent (Polisilform) from time to time. It is a special release agent for polyurethane resins that protects the silicone and increases the life of the mold. It allows you to make more casts from just the one.

 

Cast polyurethane resin

From the beginning, I knew that the bunny would be cast in various colors: purple, pink, grey in addition to maroon. So as to get the right color effect, I used polyurethane resin and the appropriate pigments. Polyurethane was best for casting a rabid bunny. Depending on the color of the sculpture I wanted to get, I added pigment. The resin I use has a short runtime so I have to hurry. The working time is 5 minutes and the demolding time is 20 minutes. This resin setting time allows me to optimize my work time.

 

The pressure chamber and the quality of the casting

I used a pressure chamber to obtain the right quality of the bunny cast. The chamber I designed and hand-made allows me to cast a bunny quickly and precisely. Although the silicone form of the sculpture is not complex and the resin would probably ventilate itself well, every time I cast a bunny, I put the mold into the pressure chamber in order to obtain the best-quality resin cast. The pressure chamber is an indispensable element in the process of precise casting of sculptures and various types of models.

Mascot - a great gift for any occasion

I personally like this sculpture very much. On the one hand, it is funny, while on the other, it is terrifying. It can be a nice mascot and a fun gift, for virtually any occasion. It does not require any special care or maintenance. Each color version will look great in any room, and the gray version is great for painting and creating your own vision of a rabid bunny. I hope you like this little stuffed animal too.

 

 

Wściekły Króliczek

 

Pomysł na rzeźbę króliczka zrodził się już bardzo dawno temu. Rzeźba powstała przed kilkoma laty i przez długi czas leżała na półce w pracowni rzeźby. Nigdy nie skończona. Nie dawało mi to spokoju. Musiało upłynąć kilka lat, żebym do niej powrócił. Plastelinowy, ręcznie wykonany model leżał zapomniany i obrastał kurzem. Motyw króliczka jest bardzo popularny w popkulturze. Przystępując do tego projektu pracowałem jednocześnie nad kilkoma jego wersjami. Nie mogłem się oprzeć pokusie, aby stworzyć kilka wersji i każda wydawała mi się równie ciekawa od strony designu i charakteru. Na początku stworzyłem zajączka spokojnego, przestraszonego, ale ta forma mnie nie przekonywała. Potem wyrzeźbiłem kilka inny modeli, a wśród nich króliczka wściekłego, sfrustrowanego, trzymającego kija jak wojownik. Ostatecznie zdecydowałem się na króliczka z marchewką. Do dziś przetrwała tylko ta jedna figura. 

 

Pomysł

W codziennej pracy twórczej używam najróżniejszych materiałów, ale w wypadku tego konceptu postanowiłem, że będę pracował w plastelinie. Ten materiał świetnie nadaje się zarówno do szybkich szkiców koncepcyjnych, jak i bardziej precyzyjnej pracy nad formą i designem. Mój pupil miał być bardzo prosty i czysty w formie. Dlatego nie ma tam za dużo detalu rzeźbiarskiego, a tylko najistotniejsze elementy dla budowania charakteru postaci. Oczywiście w wypadku tej rzeźby nie tylko ważna była forma, czy detal, ale również narracja w rzeźbie. Mam tutaj na myśli motyw wykorzystania marchewki. Ten mały bohater bardzo często w ikonografii przedstawiany jest z tym atrybutem. Z marchewką, którą zjada, marchewką, która goni go, albo on ją; czy z marchewką, która go zabija. Zawsze wchodzi z nią w interakcje. Raz ucieka, jak tchórz, innym razem goni ją, jak dzikie zwierzę. Ja postanowiłem, że moja historia króliczka z marchewką nie będzie tak oczywista. Dlatego też na pierwszy rzut oka nie widzimy marchewki. Kiedy patrzymy na przesiąknięte wściekłością oczy królika rozumiemy, że jest on na granicy wytrzymałości. Obsesja na punkcie marchewki doprowadziła go do granic wytrzymałości. Widzimy, że przedmiot jego pożądania jest w jego buzi, w policzku. Nie połyka go, ale też nikomu go nie odda. Jest jego i tylko jego. Taki rodzaj narracji, opowiedzenia historii i relacji między nimi wydał mi się i zabawny i przerażający. Dlatego też mój Wściekły króliczek jest jedyny w swoim rodzaju i niepowtarzalny.

 

Materiał do rzeźbienia

Oryginalną rzeźbę stworzyłem z plasteliny. Jest to materiał, który bardzo lubię i którego często używam do szybkich szkiców koncepcyjnych. Świetnie nadaje się do tworzenia różnego rodzaju charakterów rzeźb. Tym razem użyłem jej do wykonania prostej, wysublimowanej formy króliczka - zabawki, małego pupila. Do wnętrza modelu rzeźby wstawiłem metalowy drut, który przymocowałem do podstawki z drewna. Na drewniany dróg nałożyłem folię aluminiową, którą zabudowałem plasteliną. Następnie tak pokryty plasteliną szkielet uformowałem w bryłę zajączka. Praca nie powstała szybko. Czasami siedziałem nad nią intensywnie przez dłuższy czas, innym razem zapominałem o niej na długo. Takie przerwy w pracy twórczej nad koncepcją są często bardzo potrzebne. Pozwalają one z dystansem spojrzeć na projekt po pewnym czasie. Na świeżo, łatwiej jest wyłapać błędy czy niedoróbki w formie.

 

Forma silikonowa

Model plastelinowy króliczka nie był trwały. Do tego łatwo obrastał kurzem i trudno było go wyczyścić. Dlatego też postanowiłem odlać go z żywicy. Moje rzeźby często utrwalam w różnych materiałach: żywicy, gipsie, betonie, brązie, aluminium czy  kamieniu. Aby móc odlać króliczka w żywicy, musiałem najpierw wykonać formę silikonową. Zastosowałem najprostszą metodę i najczęściej stosowany przeze mnie silikon kondensacyjny. Forma silikonowa składa się z dwóch kawałków i jest bardzo szybka do złożenia i rozłożenia, co ważne jest dla trwałości formy i szybkości produkcji. Podczas zalewania rzeźby silikonem musiałem pamiętać o kilku ważnych elementach. Od tego zależy później jakość odlewu żywicznego. Po pierwsze, należy w odpowiednich miejscach zastosować odpowietrzenia formy tak, aby na późniejszym etapie, podczas zalewania formy silikonowej żywicą, nie powstawały pęcherzyki powietrza. Dlatego też w kilku miejscach rzeźby przymocowałem odpowietrzenia; od rączek do bioder i od ogona do podstawy. Tak przygotowany model zalałem silikonem kondensacyjnym i pozostawiłem na 12 godzin. Po upływie tego czasu formę rozciąłem skalpelem i wyciągnąłem króliczka. Formę silikonową zawsze rozcinam na zamek, co zapewnia precyzyjne złożenie formy i właściwy odlew. 

 

Konserwacja formy silikonowej

Każda forma silikonowa, niezależnie od tego, czy jest to silikon kondensacyjny lub addycyjny, czy jest to kauczuk lub guma, wymaga właściwej konserwacji. Forma silikonowa do króliczka wykonana z silikonu kondensacyjnego ma ograniczoną żywotność, dlatego raz na jakiś czas smaruję ją odpowiednim środkiem (Polisilform). Jest to specjalny środek rozdzielający do żywic poliuretanowych, który zabezpiecza silikon i zwiększa żywotność formy. Pozwala on na wykonanie większej liczby odlewów z jednej formy. 

 

Odlew z żywicy poliuretanowej

Od początku wiedziałem, że króliczek będzie odlewany w różnych wersjach kolorystycznych: fioletowej, różowej, szarej, bordowej. Aby uzyskać właściwy efekt kolorystyczny, zastosowałem żywicę poliuretanową i odpowiednie pigmenty. Poliuretan najlepiej nadał się do odlewu wściekłego króliczka. W zależności od tego, jakiego koloru rzeźbę chciałem uzyskać, takiego dodawałem pigmentu. Żywica, której używam, ma krótki czas pracy, więc muszę się spieszyć. Czas pracy to 5 minut, a czas rozformowania formy to 20 minut. Taki czas wiązania żywicy pozwala mi zoptymalizować czas mojej pracy.

 

Komora ciśnieniową a jakość odlewu

Do uzyskania właściwej jakości odlewu króliczka użyłem komory ciśnieniowej. Zaprojektowana przeze mnie i własnoręcznie wykonana komora pozwala mi odlać króliczka szybko i precyzyjnie. Mimo, iż forma silikonowa rzeźby nie jest złożona i zapewne żywica sama by się dobrze odpowietrzała, to jednak, zawsze kiedy odlewam króliczka, wkładam formę do komory ciśnieniowej po to, by uzyskać jak najlepszej jakości odlew żywiczny. Komora ciśnieniowa, to niezbędny element w procesie precyzyjnego odlewania rzeźb, czy różnego rodzaju modeli.

 

Maskotka - świetny prezent na każdą okazję

Ja osobiście bardzo lubię tę rzeźbę. Z jednej strony jest zabawna, z drugiej przerażająca. Może być fajną maskotką i zabawnym prezentem, właściwie na każdą okazję. Nie wymaga specjalnej troski ani pielęgnacji. Każda kolorowa wersja świetnie będzie się prezentować w każdym pomieszczeniu, a szara wersja świetnie nadaje się do malowania i stworzenia własnej wizji wściekłego króliczka. Mam nadzieję, że ty też lubisz tego małego pluszaka.